Acapella Vocal ĐAU ĐỂ TRƯỞNG THÀNH – ONLYC

Acapella Vocal ĐAU ĐỂ TRƯỞNG THÀNH - ONLYC

Tôi đã gặp một người, biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường này không có lối ra, biết rõ ràng rồi cũng có ngày kết thúc, mà vẫn nhắm mắt bất chấp, yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ.

Tôi đã gặp người như thế, người mà tôi biết là sai người, sai cả thời điểm. Người mà tôi biết nếu cố chấp thì đều sẽ tổn thương, đều sẽ bị xã hội chê trách, người mà tôi biết sai mà vẫn không thể ngừng lại, người mà tôi hiểu, không bao giờ có tương lai.

Nhưng lại là người khiến tôi chấp nhận đời này trầm luân, không cần đáp trả.

Tôi đã gặp người như thế, biết rằng không có kết quả nhưng vẫn cố chấp tiếp tục.

Chỉ vì tôi thương, biết rõ người này không thuộc về mình, nhưng vẫn gắng gượng siết chặt tay họ dây dưa thêm một đoạn đường…

Dù bài hát ĐAU ĐỂ TRƯỞNG THÀNH – ONLYC đã ra lâu nhung có nhiều bạn yêu cầu nên mình tách luôn.

Tải ở đây

Bình Luận