Acapella Vocal i hate u, i love u – gnash

1 bài hát hay và ý nghĩa cho những ai đang thất tình, Vocal này các bạn phối theo kiểu lofi là hay nhất

Nghe Vocal

Tải ở đây

Bình Luận

Ngọc Hiếu

Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến Ta vẫy tay chào không 1 chút vấn vương

You may also like...