Acapella Vocal No Money – Galantis

No Money của ca sĩ Galantis là một hiện tượng âm nhạc mới. Mang âm hưởng vui vẻ và ý nghĩa. Dưới đây là vocal do minh tách

old channel đã bình luận rằng

Who else is listening to this amidst the corona virus pandemic? I listen to this because nostalgia and sadness fit together very well.

tải vocal ở đây
Bình Luận