Acapella Vocal SAO EM VÔ TÌNH – JACK x K-ICM

Acapella Vocal SAO EM VÔ TÌNH - JACK x K-ICM

Sao em vô tình lấy cảm xúc từ tính yêu học trò, ông nào mà chưa yêu ở cái thời này chắc ông đó bị gì mất rồi. Thôi vô vấn đề chính là Vocal được tách sạch sẽ. Tải về nhớ đánh giá ở cuối bài cho thứ hạng 5 sao nha các bro

Vocal nè

Tải ở đây

Bình Luận