Quy tắc 1 3 5 là gì? và cách tính như thế nào?

Tất nhiên hợp âm sẽ có hơn 3 nốt cộng lại , và nếu ta tính theo quy luật 1 3 5 thì sẽ như thế nào?

Quy tắc 1 3 5 mình sẽ giải thích như thế này:

Nốt thứ nhất: Ở đây là nốt gốc đó các bạn, còn gọi là nốt chủ âm nhé

Nốt thứ 3: còn gọi là nốt quãng 3, đếm lên từ nốt gốc

  • Hợp âm thứ (ví dụ Am) thì cách nốt gốc 1,5 cung
  • Hợp âm trưởng (ví dụ C) thì cách nốt gốc 2 cung


Nốt thứ 5: còn gọi là nốt quãng 5, cách nốt gốc 3,5 cung

Quy tắc 1 3 5 đơn giản vậy thôi các bạn ạ!

Bình Luận