Cách để xóa cảnh cáo bản quyền trên YouTube

Nếu bạn nhận được cảnh cáo vi phạm bản quyền đối với kênh của mình lần đầu tiên hoặc lần thứ hai, YouTube sẽ coi đó là lỗi của bạn, về bản chất là không cố ý và cảnh cáo sẽ tự hết sau 90 ngày. 

Trong thời gian này, một số tính năng trên kênh của bạn có thể bị hạn chế nhưng chúng sẽ hoạt động trở lại sau 90 ngày. Tất nhiên video sẽ bị gỡ xuống.

Vậy làm cách nào để xóa cảnh cáo bản quyền trên YouTube?

Nhận thông tin về cảnh cáo của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn> Creator Studio.
  3. Ở bên trái, nhấp vào Trình quản lý video> Thông báo bản quyền.
  4. Nhấp vào Cảnh cáo bản quyền bên cạnh video để tìm hiểu thêm về việc xóa

Đọc thêm Cách kiểm tra bản quyền trước khi tải lên YouTube

Cách giải quyết cảnh cáo bản quyền

Có ba cách để xóa cảnh cáo bản quyền youtube

  1. Chờ thông báo hết hạn: Cảnh cáo bản quyền sẽ hết hạn sau ba tháng miễn là bạn hoàn thành Trường học về bản quyền.
  2. Yêu cầu rút lại đơn rút lại: Bạn có thể đề nghị xóa video của mình hoặc bạn có thể liên hệ với người đã xác nhận quyền sở hữu video của bạn và yêu cầu họ rút lại khiếu nại của họ về vi phạm bản quyền.
  3. Gửi thông báo phản đối: Nếu video của bạn bị xóa nhầm do bị xác định nhầm là vi phạm hoặc đủ điều kiện là mục đích sử dụng hợp pháp tiềm ẩn, bạn có thể muốn gửi thông báo phản đối.

Nếu không muốn ăn cảnh cáo thì không tải video của người khác lên YouTube chỉ tải lên video của chính mình… ..

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *