Bạn có thể yêu cầu bài hát bạn muốn tại đây. Nhớ kèm theo link bài hát đó nhé! Nếu muốn nhanh hơn thì gửi về Fanpage cũng được. À thêm phần này nữa, đa số vocal được tách thì chất lượng 90% thôi, mà có còn hơn không phải hông @@

Nhớ theo dõi Fanpage và kênh Youtube để nhận thông báo mới nhất nhé!

Bình Luận