EQ là gì? Nó quan trong như thế nào trong việc mix nhạc

Mình đang dụng bộ wave 8 để mix EQ

EQ là một trong ba công cụ cơ bản được sử dụng để chỉnh sửa âm thanh. Nhiều công cụ có sẵn cho chúng tôi khi trộn một bản nhạc, nhưng một trong những công cụ quan trọng nhất là EQ.
EQ có thể được sử dụng theo tất cả các cách tinh tế (và không quá tinh tế), nhưng ở mức cơ bản nhất, nó cung cấp một cách hiệu quả cao để làm sạch các yếu tố hỗn hợp để giúp chúng ngồi lại với nhau tốt hơn.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất khi trộn một bản nhạc là tận dụng tối đa băng thông chúng tôi có sẵn cho chúng tôi. 
Điều đó có nghĩa là tạo không gian cho mọi yếu tố trong một hỗn hợp. EQ đóng hai vai trò chính trong quá trình này.

EQ là gì? Nó quan trong như thế nào trong việc mix nhạc
EQ là gì? Nó quan trong như thế nào trong việc mix nhạc

Đầu tiên là làm cho mỗi yếu tố của chúng ta nghe có vẻ tốt trong sự cô lập. Điều đó có thể có nghĩa là khéo léo tăng âm trung của giọng hát để tăng sự hiện diện hoặc phần thấp của phần synth để tăng thêm trọng lượng.
Cách sử dụng thứ hai – và thậm chí còn quan trọng hơn – đối với EQ là tạo không gian cho tất cả các yếu tố khớp với nhau. Nếu nhiều phần tử của hỗn hợp chiếm các dải tần số tương tự và cố gắng khớp vào cùng một không gian, kết quả sẽ thường nghe có vẻ lầy lội, lầy lội và không rõ ràng.Đây là quá trình mà chúng ta sẽ tập trung vào hướng dẫn này, bắt đầu bằng một hỗn hợp xấu và sử dụng EQing trừ để làm sạch nó.

Bình Luận