Khiếu nại Content ID YouTube có bị cảnh cáo bản quyền?

Không phải tự động hoặc trực tiếp, nhưng có, nó chắc chắn có thể dẫn đến một cách gián tiếp hoặc cuối cùng. Khiếu nại Content ID YouTube bị cảnh cáo bản quyền hay không thì hãy đọc hết bài viết.

  • Xác nhận quyền sở hữu ContentID (dẫn đến “thông báo về nội dung phù hợp”) là điều xảy ra khi thuật toán tìm kiếm tự động của YouTube tìm thấy nội dung phù hợp từ video của bạn trong kho lưu trữ các bản gốc đã được xác minh từ các chủ sở hữu quyền tham gia. 
  • Cảnh cáo về bản quyền là điều xảy ra khi chủ sở hữu quyền gửi thông báo gỡ xuống hợp lệ (một yêu cầu pháp lý chính thức) theo các điều khoản của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA). 

Đọc thêm Có thể bật kiếm tiền youtube khi bị khiếu nại về bản quyền?

Đầu tiên là tự động; thứ hai là thủ công.

Vì vậy, nếu bạn chỉ nhận được khiếu nại ContentID, điều đó có nghĩa là hệ thống tự động của YouTube đã phát hiện thấy sự trùng khớp từ kho lưu trữ các tác phẩm gốc của họ từ chủ sở hữu quyền đã được xác minh (do đó, nội dung rất có thể vi phạm bản quyền của người khác) và họ sẽ áp dụng bất kỳ biện pháp khắc phục nào chủ sở hữu quyền có trong hồ sơ đối với video đó (chặn video, loại bỏ nội dung vi phạm, kiếm tiền từ video đó bằng quảng cáo hoặc chuyển hướng, v.v.). 

Tuy nhiên, chủ sở hữu quyền cũng sẽ được thông báo , vì vậy, ngay cả khi biện pháp khắc phục từ ContentID được tự động áp dụng, chủ sở hữu quyền vẫn có thể chọn gửi yêu cầu gỡ xuống bất kỳ lúc nào. 

Hoặc họ có thể chờ xem điều gì sẽ xảy ra và họ có thể chọn làm như vậy nếu video trở nên phổ biến hoặc bắt đầu thu hút hoặc phản ánh kém về họ (hoặc vì nhiều lý do khác). Tại bất kỳ thời điểm nào họ gửi một ” yêu cầu pháp lý đầy đủ và hợp lệ”(Theo DMCA), nó nhận được cảnh cáo bản quyền.

Tôi đã thấy các ví dụ về cảnh cáo xảy ra trong vòng vài phút sau khi tải lên cũng như nhiều năm sau đó. 

Chủ sở hữu quyền có thể thay đổi quyết định của họ về cách đối phó với hành vi vi phạm bất cứ khi nào họ chọn (suy cho cùng thì đó là tài sản của họ). Khiếu nại Content ID YouTube bị cảnh cáo bản quyền hay không thì tùy thuộc vào họ.

 Họ cũng có thể cho phép phát và chỉ kiếm tiền trong một thời gian khi nó được phân phối quy mô nhỏ, nhưng gửi yêu cầu gỡ xuống khi / nếu nó lan truyền hoặc trở nên phổ biến. 

Tôi cũng biết về các ví dụ trong đó chủ sở hữu quyền đã tiếp cận chủ sở hữu kênh để thương lượng giải quyết vi phạm của họ thay vì kiện tụng và nếu chủ sở hữu kênh không muốn tuân thủ, họ sẽ gửi yêu cầu gỡ xuống tại thời điểm đó… hoặc đưa họ đến tòa án. Hoặc chỉ kiếm tiền từ nó và thu về toàn bộ lợi nhuận.

Tất cả phụ thuộc vào cách chủ sở hữu quyền muốn xử lý nó.

Bình Luận

Hướng dẫn thêm mã giảm giá Lazada cực xịn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *